จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 2

จารึก

จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 2 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:50:28

ชื่อจารึก

จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ 2

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ 264 จารึกบนหินอ่อน

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 10 บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2521)

ผู้แปล

ทองสืบ ศุภะมาร์ค (พ.ศ. 2521)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2521)

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : พระมหากัสสปะ นามเดิมคือ ปิปผลิมาณพ เป็นบุตรกบิลพราหมณ์ แคว้นมคธ เมื่อบิดามารดาเสียชีวิต ได้ออกบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรม หลังจากอุปสมบทได้ 7 วันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ พระมหากัสสปะออกบวชเมื่ออายุมาก ชอบอยู่อย่างสงบ จึงสมาทานธุดงควัตร 3 ข้ออยู่เสมอ คือ ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร (หาเศษผ้ามาทำจีวร ไม่รับผ้าที่มีคนถวาย) ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร และถือบิณฑบาตเป็นวัตร ท่านเป็นผู้มีบทบาทในการสังคายนาครั้งแรก ณ เมืองราชคฤห์ หลังการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า 3 เดือน
2. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : อาคเนย์ คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170