จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 1721/2518

จารึก

จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 1721/2518 ด้านที่ 1 (ด้านหน้า)

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 21:17:34

ชื่อจารึก

จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 1721/2518

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ, พราหมีสมัยราชวงศ์คุปตะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 10-11, 11-12

ภาษา

สันสกฤต, บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 2 บรรทัด (ด้านละ 1 บรรทัด)

ผู้อ่าน

1) Ravindra Vasishtha และ จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา (พ.ศ. 2547)
2) กรรณิการ์ วิมลเกษม และ ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย (พ.ศ. 2547)

ผู้แปล

1) Ravindra Vasishtha และ จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา (พ.ศ. 2547)
2) ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย (พ.ศ. 2547)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170