จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกการสร้างเจดีย์

จารึก

จารึกการสร้างเจดีย์ ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:30

ชื่อจารึก

จารึกการสร้างเจดีย์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. 34 จารึกการสร้างเจดีย์ พ.ศ. 2058

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2058

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 14 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 6 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 8 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
2) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

ผู้ปริวรรต

1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)
2) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2538)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. โครงการวิจัยฯ (2534) : หื้อ = ให้
2. เทิม มีเต็ม : หัน (หั้น) = นั้น
3. เทิม มีเต็ม : ถอยพอ น่าจะเป็น “ดอยพ่อ (ป้อ)”
4. เทิม มีเต็ม : ตูขาทั้งหลา (ย) = พวกเราทั้งหลาย

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170