จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกขลุง

จารึก

จารึกขลุง ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 21:12:51

ชื่อจารึก

จารึกขลุง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Nouvelles Inscriptions de Chantaboun : Inscription de Khălŭng, K. 503

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 12

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 4 บรรทัด

ผู้อ่าน

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2467)

ผู้แปล

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2467)

เชิงอรรถอธิบาย

ตรงใจ หุตางกูร แปลคำแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2547 ไว้ดังนี้
1. อาษาธะ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. การบริจาคของพระราชาศรี . . . . . . . . . . . . . .
3. ทั้งปวงนี้ โดยศรีจานทรายณนาถะ . . . . . . . . .
4. ผู้ใดก็ตาม แสดงกิริยาแปลก โดยความคลุ้มคลั่ง