จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง

จารึก

จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 20:50:24

ชื่อจารึก

จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

สฏ. 9, จารึกบนฐานพระพุทธรูปจากวัดหัวเวียง, จารึกที่ 25 จารึกที่ฐานพระพุทธรูปจากวัดหัวเวียง

อักษรที่มีในจารึก

กวิ

ศักราช

พุทธศักราช 1726

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 5 บรรทัด

ผู้อ่าน

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2472)

ผู้แปล

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2472)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. 2529)

เชิงอรรถอธิบาย

1. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2547) : ในคำอ่านของจารึกหลักนี้ ที่เผยแพร่ในจารึกในประเทศไทย เล่ม 4 ตัวพยัญชนะ ป บางตัว ถูกอ่าน เป็น บ ทั้งที่เมื่อพิจารณารูปอักษรแล้ว อักษรที่ถูกอ่านเป็น ป และ บ ไม่มีความแตกต่างแต่ประการใด ดังนั้นเพื่อไม่ให้สับสน ผู้พิมพ์จึงขออนุญาตแก้ไขคำอ่าน จากที่อ่านเป็น บ ให้อ่านเป็น ป ทั้งหมด
2. ยอร์ช เซเดส์ : “พระเจ้าศรีมัตไตรโลกยราชเมาลิภูษนวรรมเทวะ” พระองค์นี้ เห็นจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองประเทศมลายูในเกาะสุมาตรา
3. ยอร์ช เซเดส์ : ชื่อว่า “ตละเน” หรือ “เตละไน” มีปรากฏอยู่ในนิยายของมลายูหลายครั้ง อ่าน Journal of the Greater India Society ปีที่ 8 ค.ศ. 1941 หน้า 61
4. ยอร์ช เซเดส์ : ตามที่ปรากฏในจดหมายเหตุจีน “เมืองครหิ” คือ จังหวัดไชยา (สุราษฏร์ธานี) ทุกวันนี้ตั้งอยู่ติดกันกับกัมพูชาประเทศข้างใต้

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170