จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดเสมาเมือง

จารึก

จารึกวัดเสมาเมือง ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 20:48:42

ชื่อจารึก

จารึกวัดเสมาเมือง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

นศ. 9, หลักที่ 23 ศิลาจารึกวัดเสมาเมือง, จารึกที่ 23 ศิลาจารึกที่วัดเสมาเมือง

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศักราช 1318

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 33 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 29 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 4 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2472), (พ.ศ. 2504), (พ.ศ. 2529)
2) แสง มนวิทูร (พ.ศ. 2510), (พ.ศ. 2529)
3) ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. 2526), (พ.ศ. 2529)
4) จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา (พ.ศ. 2529)

ผู้แปล

1) ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2472), (พ.ศ. 2504), (พ.ศ. 2529)
2) แสง มนวิทูร (พ.ศ. 2510), (พ.ศ. 2529)
3) ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. 2526), (พ.ศ. 2529)
4) จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา (พ.ศ. 2529)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. 2504), (พ.ศ. 2529)