จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกบ้านพังพวย

จารึก

จารึกบ้านพังพวย ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 15:58:57

ชื่อจารึก

จารึกบ้านพังพวย

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Stèle de Nông P’ang P’uey (K. 957)

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช 1484

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 35 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 22 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 13 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2507)
2) อำไพ คำโท (พ.ศ. 2515), (พ.ศ. 2529)

ผู้แปล

1) ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2507)
2) อำไพ คำโท (พ.ศ. 2515), (พ.ศ. 2529)

ผู้ตรวจ

1) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. 2515), (พ.ศ. 2529)
2) กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. 2529)

เชิงอรรถอธิบาย

1. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2547) : “บัลลังก์ทองหนึ่งคู่” ดูคำอธิบายด้านที่ 1 ข้อ 4
2. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2547) : คำอ่านปัจจุบันเป็น “เปรียง”
3. อำไพ คำโท : “พระสภาปิโป” นี้ เป็นที่ประชุมหรือศาล น่าจะเขียนเป็น สภาริโป คือ สภาสำหรับลงโทษข้าศึกหรือศัตรู

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170