จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานรองพระธรรมจักร

จารึก

จารึกฐานรองพระธรรมจักร ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30:52

ชื่อจารึก

จารึกฐานรองพระธรรมจักร

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

สพ. 1

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 12

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 4 บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง และแย้ม ประพัฒน์ทอง (พ.ศ. 2529)

ผู้แปล

ประสาร บุญประคอง และแย้ม ประพัฒน์ทอง (พ.ศ. 2529)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. 2529)

เชิงอรรถอธิบาย

1. แย้ม ประพัฒน์ทอง : “กตํ” คือ คูณ กำหนด กระทำ แต่ง ในที่นี้มุ่ง คูณด้วย 4 คือ “จตุธา” นั้น หมายถึงพระอริยสัจ 4 แต่ละองค์ ญาณ 3 นั้น ได้หมุนไปในพระอริยสัจ ทั้ง 4 จึงเป็นอาการ 12 ด้วยจำนวนละ 4 ละ 4 นั้น
2. ตรงใจ หุตางกูร : ใน “จารึกธรรมจักร 1 (นครปฐม)” ใช้ “วฏฺฏํ” แปลว่า วน กลม หรือ ธรรมอันหมุนไป แต่อย่างไรก็ตาม ใน “จารึกเสาแปดเหลี่ยม 1 (ซับจำปา)” ใช้เหมือนกันกับจารึกฐานรองพระธรรมจักรคือ “วตฺตํ” ซึ่งตามรูปศัพท์แล้วแปลว่า กิจอันเป็นหน้าที่
3. ตรงใจ หุตางกูร : “พระมเหสิเจ้า” แปลว่า พระผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ซึ่งหมายถึง “พระพุทธเจ้า”

 

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170