จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกบนฐานประติมากรรม

จารึก

จารึกบนฐานประติมากรรม ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 15:58:13

ชื่อจารึก

จารึกบนฐานประติมากรรม

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 11-13

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 2 ด้าน มี 2 บรรทัด ด้านละ 1 บรรทัด

ผู้อ่าน

อุไรศรี วระศริน, อัญชนา จิตสุทธิญาณ, ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และจำปา เยื้องเจริญ (พ.ศ. 2534)

ผู้แปล

อุไรศรี วระศริน, อัญชนา จิตสุทธิญาณ, ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และจำปา เยื้องเจริญ (พ.ศ. 2534)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170