จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๓

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๓ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:28

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๓

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๙๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด

ผู้อ่าน

ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้แปล

ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ธวัช ปุณโณทก : สงกราช ๑๘ = จ.ศ. ๑๐๑๘ ตรงกับ พ.ศ. ๒๑๙๙
๒. ธวัช ปุณโณทก : ปีรวายสัน = ปีวอก อัฐศก
๓. ธวัช ปุณโณทก : วัน ๔ = วันพุธ
๔. ธวัช ปุณโณทก : รวงเม้า = วันปฏิทินหนไทย
๕. ธวัช ปุณโณทก : ยามแถใกล้เที่ยง = ก่อนเที่ยง (๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.)
๖. ธวัช ปุณโณทก : ปู่ย่าตานาย = ปู่ย่าตายาย
๗. ธวัช ปุณโณทก : ทล้า = ทั้งหลาย
๘. ธวัช ปุณโณทก : หมื่น = น.น. ๑๒ กก., ๒ แสน ๗ หมื่น - ๓๒๔ กก.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170