จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกดอนเมืองเตย

จารึก

จารึกดอนเมืองเตย ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 12:48:44

ชื่อจารึก

จารึกดอนเมืองเตย

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ยศ.6, K.1082

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 12

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 4 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. 2528), (พ.ศ. 2529), (พ.ศ. 2532)
2) วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี (พ.ศ. 2546)

ผู้แปล

ชะเอม แก้วคล้าย (พ.ศ. 2528), (พ.ศ. 2529), (พ.ศ. 2532)

ผู้ตรวจ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (พ.ศ. 2551)
2) กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. 2546)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ชะเอม แก้วคล้าย : “ศฺรี มานฺปฺรวรเสโน” จะแปลเป็นชื่อเฉพาะก็ได้ หรือ ผู้เป็นใหญ่ที่ประเสริฐและมีชื่อเสียงก็ได้
2. ชะเอม แก้วคล้าย : “ศรี โกรญจพาหุ” ชื่อเฉพาะศรีโกรญจพาหุ ไม่มีในบรรดากษัตริย์ราชวงศ์เขมร เข้าใจว่าอาจเป็นเจ้านายผู้ใหญ่ที่ปกครองหมู่บ้าน
3. ชะเอม แก้วคล้าย : “ปฺรชา” บรรทัดแรกแผ่นที่ 2 อักษร “ปฺ” หยักด้านขวามือน้อยมากจะอ่านเป็นอักษร “วฺ” ก็ได้ แต่ทั้งสอง เมื่อแปลแล้ว เนื้อความจะไม่สัมพันธ์กัน อาจจะต่อเนื่องกับส่วนที่หายไป
4. ชะเอม แก้วคล้าย : “ชศทฺธรฺมฺมนิพนฺธนีมฺ” ถ้าแปลว่า “พระสัทธรรม” น่าจะใช้อักษร “ส” เมื่อตัดเป็น “ชศทฺ” กับ “ธรฺมฺมนิพนฺธนีมฺ” คำว่า “ชศทฺ” ก็ต้องต่อเนื่องกับส่วนที่หายไปเช่นกัน
5. ชะเอม แก้วคล้าย : “ภกฺตี - - - -” มีอักษรซ้อนกัน 2 ตัว เป็นสีขาวลางเลือน อาจอ่านได้หลายนัย จึงเว้นไว้ ถ้าได้ดูตัวจารึกคงพอจะอ่านแปลได้
6. ชะเอม แก้วคล้าย : “น้องชายคนเล็ก” ผู้เกิดภายหลัง
7. ชะเอม แก้วคล้าย : “สฺมฺฤต” คำนี้เป็นกริยาของกรรมวาจก ในที่นี้แปลโดยอรรถในรูปของกัตตุวาจก

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170