จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดแก้วบัวบาน

จารึก

จารึกวัดแก้วบัวบาน ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:26

ชื่อจารึก

จารึกวัดแก้วบัวบาน

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๖๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๙ บรรทัด

ผู้อ่าน

ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ปริวรรต

ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ธวัช ปุณโณทก : ๘๓ = น่าจะเป็น จ.ศ. ๑๐๘๓ ตรงกับ พ.ศ. ๒๒๖๔
๒. ธวัช ปุณโณทก : บรบวน = บริบูรณ์ เสร็จเรียบร้อย
๓. ธวัช ปุณโณทก : อากาส = โอกาส, การอุทิศถวายวัด
๔. ธวัช ปุณโณทก : หยาดน้ำ = การอุทิศถวายของแก่วัด, การอุทิศให้โดยวิธีรินน้ำสู่พื้นดิน
๕. ธวัช ปุณโณทก : หลิบเล็ม = การบุกรุกที่ดิน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170