จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดหลวง (หนองคาย)

จารึก

จารึกวัดหลวง (หนองคาย) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:26

ชื่อจารึก

จารึกวัดหลวง (หนองคาย)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๕๗

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๕ บรรทัด

ผู้อ่าน

ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ปริวรรต

ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ธวัช ปุณโณทก : ปีกาบสะง้า, ปีกาบสง้า, ปีกาบซง้า = ชื่อปีตามปฏิทินหนไทย ตรงกับปีมะเมีย ฉศก
๒. ธวัช ปุณโณทก : ออก = ข้างขึ้น
๓. ธวัช ปุณโณทก : เวน = ให้
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : หยาดน้ำ = กรวดน้ำ
๕. ธวัช ปุณโณทก : ลุน = ที่หลัง, ภายหลัง
๖. ธวัช ปุณโณทก : เถิง = ถึง
๗. ธวัช ปุณโณทก : เข้า = ปี, ขวบปี, รอบปี

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170