จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดจอมมณี

จารึก

จารึกวัดจอมมณี ด้านที่ ๓

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:26

ชื่อจารึก

จารึกวัดจอมมณี

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๙๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๓ ด้าน มี ๔๑ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๑ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๘ บรรทัด และด้านที่ ๓ มี ๒ บรรทัด

ผู้อ่าน

บุญนาค สะแกนอก (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ปริวรรต

บุญนาค สะแกนอก (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ธวัช ปุณโณทก : เท่า = ถึง, ตลอดถึง
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : วัสสา = ปี

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170