จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย

จารึก

จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 12:51:55

ชื่อจารึก

จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ. 9, ลพ./9, พช. 341, 18, ศิลาจารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย, หลักที่ 301 จารึกวัดสุวรรณมหาวิหาร พะเยา

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 1954

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 4 ด้าน มี 68 บรรทัด ด้านที่ 1 และ 2 มีด้านละ 23 บรรทัด ด้านที่ 3 มี 22 บรรทัด ด้านที่ 4 ตัวอักษรลบเลือน อ่านจับความได้ยาก

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2523)

ผู้ปริวรรต

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2523)

ผู้ตรวจ

1) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. 2534)
2) คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. เทิม มีเต็ม : ปูน = บำเหน็จ, การให้บำเหน็จ
2. เทิม มีเต็ม : อาว = น้องของพ่อหรือแม่
3. เทิม มีเต็ม : ดายกลาย, ดาย = ทีเดียว เป็นคำท้ายของประโยค ซึ่งแสดงว่าประโยคได้สิ้นสุดลงที่คำนี้ ส่วนคำว่า กลาย น่าจะแปลว่า เอย
4. เทิม มีเต็ม : เสวิย = เสวย
5. เทิม มีเต็ม : สำบัดพิพัสถาน = สมบัติพิพัสถาน
6. เทิม มีเต็ม : เมิงพยาว = เมืองพยาว ปัจจุบัน พยาว เขียนเป็น

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170