จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 1 หน้าต่างด้านหน้า (คณะเหนือ)

จารึก

จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 1 หน้าต่างด้านหน้า (คณะเหนือ) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 13:47:53

ชื่อจารึก

จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ 1 หน้าต่างด้านหน้า (คณะเหนือ)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หน้าต่างด้านหน้า (คณะเหนือ)

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

บานซ้ายมี 6 บรรทัด, บานขวามี 6 บรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

1. นิยะดา เหล่าสุนทร : คำว่า “พุทธ” ใช้แทนชื่อสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และทรงบัญชาการคณะสงฆ์หัวเมืองคณะเหนือ สถิต ณ วัดมหาธาตุ มีฐานานุกรม 14 ตำแหน่ง
2. นิยะดา เหล่าสุนทร : พระครูปลัดขวา ฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราช คำว่า “สดำ” มาจากภาษาเขมรแปลว่า ขวา ปัจจุบันยกขึ้นเป็นพระราชาคณะ มีชื่อต่างๆ กัน ตามวัดที่สมเด็จพระสังฆราชประทับอยู่ เช่น พระทักษิณคณิสร วัดพระเชตุพน พระทักษิณคณาธิกร วัดพระเชตุพนและวัดเบญจมบพิจร พระมหานายก วัดบวรนิเวศวิหาร พระมหาคณิสร ดราชบพิธ พระมหาคณานุสิชฌน์ วัดสุทัศน์และวัดสระเกศ
3. นิยะดา เหล่าสุนทร : พระครูปลัดกลาง ฐานานุกรมสมเด็จพระสังฆราช วัดมหาธาตุ ไม่ปรากฏราชทินนาม ปัจุบันไม่มี คงเหลือแต่ที่วัดพระเชตุพน คือ พระครูสมุหวรคณิสสรสิทธิการ ฐานานุกรมในพระอัฐิกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส พ.ศ. 2543 ยกขึ้นเป็นพระราชาคณะ
4. นิยะดา เหล่าสุนทร : พระครูปลัดซ้าย ฐานานุกรมมเด็จพระสังฆราช คำว่า “เฉวียง” แปลว่า ซ้าย ปัจจุบันยกขึ้นเป็นพระราชาคณะ เช่น พระอุดรคณารักษ์ วัดพระเชตุพน และวัดเบญจมบพิตร พระจุลนายก วัดบวรนิเวศวิหาร พระจุลคณิศร วัดราชบพิธ พระจุลคณานุศาสน์ วัดสุทัศน์ และวัดสระเกศ 

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170