จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 12

จารึก

จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 12 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 16:31:19

ชื่อจารึก

จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม 12

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึก ชม. 166.2

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ 21-22

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 5 บรรทัด

ผู้อ่าน

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. 2550)

ผู้ปริวรรต

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. 2550)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2551)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : ลู น่าจะเป็นคำว่า ลูก
2. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : ปนเจ เข้าใจว่าจะเป็นคำ เป็นเจ้า