จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 4

จารึก

จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 4 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 18:18:06

ชื่อจารึก

จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 4

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 12

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 1 ตัวอักษร

ผู้อ่าน

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. 2551)

ผู้แปล

ก่องแก้ว วีระประจักษ์(พ.ศ. 2551)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170