จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดบ้านแร่ (วัดเหนือศรีสะอาด)

จารึก

จารึกวัดบ้านแร่ (วัดเหนือศรีสะอาด) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:21

ชื่อจารึก

จารึกวัดบ้านแร่ (วัดเหนือศรีสะอาด)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๐๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ปริวรรต

ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ธวัช ปุณโณทก : ศักราช ๒๒ = หมายถึง จ.ศ. ๑๐๒๒ ตรงกับ พ.ศ. ๒๒๐๓
๒. ธวัช ปุณโณทก : ภายนอก = กรรมการฝ่ายฆราวาส
๓. ธวัช ปุณโณทก : สีมมา = พระอุโบสถ
๔. ธวัช ปุณโณทก : จุ = ถึง
๕. ธวัช ปุณโณทก : แห้ว = น่าจะเป็น “แว้” หรือ “เว้” ที่แปลว่า เหออก
๖. ธวัช ปุณโณทก : กวม = คล่อม
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : วัสสา = ปี

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170