จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกพระธาตุร้างบ้านแร่

จารึก

จารึกพระธาตุร้างบ้านแร่ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:21

ชื่อจารึก

จารึกพระธาตุร้างบ้านแร่

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๘๙๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๒ บรรทัด

ผู้อ่าน

ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

ผู้ปริวรรต

ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๐)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ธวัช ปุณโณทก : ปีกดยี่ = ปีขาล สัปตศก ของภาคอีสาน ตรงกับปีขาล โทศก ภาคกลาง
๒. ธวัช ปุณโณทก : วัน ๕ = วันพฤหัสบดี
๓. ธวัช ปุณโณทก : ยามแถใกล้รุ่ง = ก่อนรุ่งเช้า (๐๓.๐๐ น.-๐๔.๐๐ น.), แถ = ใกล้, เฉียด
๔. ธวัช ปุณโณทก : สังกราช = ศักราช
๕. ธวัช ปุณโณทก : ๗๑๒ = จุลศักราช ๗๑๒ ตรงกับ พ.ศ. ๑๘๙๓
๖. ธวัช ปุณโณทก : ตัว = ลักษณนามของปี
๗. ธวัช ปุณโณทก : ซาว = ยี่สิบ, จำนวนยี่สิบ
๘. ธวัช ปุณโณทก : แลด้านแล = แต่ละด้าน, ด้านละ
๙. ธวัช ปุณโณทก : ราชบุญลือ = นามพระเถระผู้ใหญ่ หรือหมายถึงพระพุทธเจ้า
๑๐. ธวัช ปุณโณทก : ต่อเท่า = ตราบเท่า, นานเท่า

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170