จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์

จารึก

จารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:20

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าครูศีลาภิรัตน์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกวัดพระธาตุพนม ๓, คำจารึกอิฐเผา

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๔๙ และ ๒๔๖๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๒ บรรทัด มี ๑๙ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๓ บรรทัด

ผู้อ่าน

บุญนาค สะแกนอก (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ปริวรรต

บุญนาค สะแกนอก (พ.ศ. ๒๕๒๙)

ผู้ตรวจ

กองหอสมุดแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๒๙)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ๑๒๘๓ = จุลศักราช ๑๒๘๓ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๖๔

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170