จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกสมบัติขันธเสมาวัดกู่แก้ว

จารึก

จารึกสมบัติขันธเสมาวัดกู่แก้ว ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:19

ชื่อจารึก

จารึกสมบัติขันธเสมาวัดกู่แก้ว

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ./๒๕, พช. ๑๓, ๓๔๓, ศิลาจารึก ลพ. ๒๕ อักษรไทยฝักขามและไทยเหนือ ภาษาไทยและบาลี

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๐๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๗ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๐ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ผู้ปริวรรต

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ผู้ตรวจ

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๗)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : โอกาสะ = คำขึ้นต้นแบบเดียวกับ “สวัสดี”
๒. ประสาร บุญประคอง : ๙๒๑ เป็นจุลศักราช = พระพุทธศักราช ๒๑๐๒
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ปีกัดเม็ด = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีมะแม เอกศก ตามจุลศักราช
๔. ประสาร บุญประคอง : เดือน ๓ = เดือน ๓ ของไทยภาคเหนือ
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เมง, เม็ง = มอญ
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : วันดับเม็ด = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๗. ประสาร บุญประคอง : วัสสา = พรรษา, ปี
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170