จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง

จารึก

จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 19:02:05

ชื่อจารึก

จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. 16, ลป. 16 จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง พ.ศ. 2500

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2500

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 32 บรรทัด

ผู้อ่าน

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2551)

ผู้ปริวรรต

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2551)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2551)