จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกจุลคิรี

จารึก

จารึกจุลคิรี ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:18

ชื่อจารึก

จารึกจุลคิรี

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๒๐ จารึกสมเด็จพระนางจามเทวีถาปนาพระธาตุดอยน้อย, ๑.๒.๑.๑ จุลคิรี พ.ศ. ๒๐๙๗/ค.ศ. ๑๕๕๔, ชม. ๒๐ จารึกจุลคิรี พ.ศ. ๒๐๙๗

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๙๗

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๔๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

๑) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : เอ้ย = เอื้อย, ลูกสาวคนที่หนึ่ง, พี่สาวคนโต
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : รอม = รวม
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : หื้อ = ให้
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : ยังมีข้อความอีกหลายบรรทัด แต่จารึกชำรุด

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170