จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดตโปทาราม

จารึก

จารึกวัดตโปทาราม ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:18

ชื่อจารึก

จารึกวัดตโปทาราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๑๓ จารึกอะตะปาเทวี, ชม. ๑๓ จารึกวัดตโปทาราม พ.ศ. ๒๐๓๕

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๔๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๓ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๒ บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๓)

ผู้ปริวรรต

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๓)

ผู้ตรวจ

ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. ๒๕๑๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : เจ้าพัน = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือนายร้อย
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ตน = รูป, ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : เจ้าหมื่น = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือกว่าตำแหน่งพันขึ้นไป
๔. ประสาร บุญประคอง : หื้อ = ให้
๕. ประสาร บุญประคอง : บริบวรณ = บริบูรณ์
๖. ประสาร บุญประคอง : ชู่ประการ = ทุกประการ
๗. ประสาร บุญประคอง : เมิงพิง = เมืองพิง, เมืองปิง
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : กฎหมาย, กดหมาย = กำหนดไว้, ตราไว้
๙. ประสาร บุญประคอง : เบ้ = เบี้ย
๑๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : จังหัน = เป็นสมณโวหาร หมายถึง อาหารทุกชนิดสำหรับพระ
๑๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : คำ = ทองคำ
๑๒. ประสาร บุญประคอง : ซาว = ๒๐
๑๓. ประสาร บุญประคอง : เลข ๑๕๓๔๓๐ = ที่ถูกควรเป็นเลข ๑๖๓๑๓๐ เมื่อรวมกับเลข ๑๙๐๔๐ จึงได้ผลลัพธ์เป็น ๑๘๒๑๗๐
๑๔. ประสาร บุญประคอง : รอม = รวม
๑๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ชู่แห่ง = ทุกแห่ง
๑๖. ประสาร บุญประคอง : จุง = จง
๑๗. ประสาร บุญประคอง : ต่อเท่าเถิง = ตราบเท่าถึง
๑๘. ประสาร บุญประคอง : ทืน = เทอญ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170