จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดตโปทาราม

จารึก

จารึกวัดตโปทาราม ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:18

ชื่อจารึก

จารึกวัดตโปทาราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๑๓ จารึกอะตะปาเทวี, ชม. ๑๓ จารึกวัดตโปทาราม พ.ศ. ๒๐๓๕

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๔๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๓ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๒ บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๓)

ผู้ปริวรรต

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๓)

ผู้ตรวจ

ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. ๒๕๑๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ชาวเจ้า = พระภิกษุ
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : นฤพาน = นิพพาน, ความดับ, ความสิ้นกิเลส
๓. ประสาร บุญประคอง : จุลศักราชได้ ๘๕๔ = พ.ศ. ๒๐๓๕
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ปีเต่าไจ้ = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีชวด จัตวาศก ตามจุลศักราช
๕. ประสาร บุญประคอง : เดือนวิสาข = เดือน ๖ ของไทยฝ่ายเหนือ แต่ตรงกับเดือน ๔ ของไทยฝ่ายใต้
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : เดือนเจ็ด = เดือน ๗ ภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๕ ภาคกลาง
๗. ประสาร บุญประคอง : ออก = ข้างขึ้น, ขึ้น
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : วันก่าเล้า, วันกาเร้า = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๙. ประสาร บุญประคอง : ยามกลองงาย = เวลา ๕ โมงเช้า
๑๐. ประสาร บุญประคอง : สองลูกนาที = สองนาที
๑๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : ตน = รูป, ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
๑๒. ประสาร บุญประคอง : เมิงพิง = เมืองพิง, เมืองปิง
๑๓. ประสาร บุญประคอง : หื้อ = ให้
๑๔. ประสาร บุญประคอง : ราชมาตุล = พระเจ้าลุง
๑๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๗) : เจ้าหมื่น = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือกว่าตำแหน่งพันขึ้นไป

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170