จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ

จารึก

จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:33:57

ชื่อจารึก

จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

1.4.1.1 กู่บ้านค่ายเจริญ, จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ พุทธศตวรรษที่ 21-23

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ 21-23

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 2 ด้านที่ 1 มี 13 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 14 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2527)
2) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

ผู้ปริวรรต

1) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2527)
2) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ฮันส์ เพนธ์ : ไมตรี = พระอริยเมตไตรย คงจะปรารถนาให้เกิดใกล้พระอริยเมตไตรย
2. ฮันส์ เพนธ์ : แด = คำจบประโยค
3. ฮันส์ เพนธ์ : เหง้า = ต้นวงศ์ตระกูล
4. โครงการวิจัยฯ (2534) : ฝูง = พวก, หมู่
5. ฮันส์ เพนธ์ : เทื่อ = ครั้ง
6. ฮันส์ เพนธ์ : พระเจ้าพันตน = พระพุทธรูป 1,000 องค์
7. ฮันส์ เพนธ์ : ด่าย = เพียง โดยเฉพาะเท่านั้น
8. โครงการวิจัยฯ (2534) : หื้อ = ให้
9. โครงการวิจัยฯ (2534) : ปีดับไส้ = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีมะเส็ง สัปตศก ตามจุลศักราช
10. โครงการวิจัยฯ (2534) : ดาย = เป็นคำลงท้ายบอกให้ทราบว่าสิ้นประโยค เช่นเดียวกับคำว่า

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170