จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ

จารึก

จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:33:57

ชื่อจารึก

จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

1.4.1.1 กู่บ้านค่ายเจริญ, จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ พุทธศตวรรษที่ 21-23

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ 21-23

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 2 ด้านที่ 1 มี 13 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 14 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2527)
2) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

ผู้ปริวรรต

1) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2527)
2) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2534)

เชิงอรรถอธิบาย

1. โครงการวิจัยฯ (2534) : มัก = ชอบ, ปรารถนา
2. ฮันส์ เพนธ์ : บรรณศาลา = ศาลาที่มุงด้วยใบไม้ หรือหญ้าคา
3. ฮันส์ เพนธ์ : ไป่ = ไม่
4. โครงการวิจัยฯ (2534) : เดินเจ็ด = เดือน 7 ภาคเหนือ ตรงกับเดือน 5 ภาคกลาง
5. โครงการวิจัยฯ (2534) : จุ่ง = จง, จึง
6. โครงการวิจัยฯ (2534) : ผาบ = ปราบ
7. โครงการวิจัยฯ (2534) : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170