จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกมหาสังฆราชาศรีตรีปิฎก

จารึก

จารึกมหาสังฆราชาศรีตรีปิฎก ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:16

ชื่อจารึก

จารึกมหาสังฆราชาศรีตรีปิฎก

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ./๒๘, พช. ๑๒, ๓๔๒, ศิลาจารึก ลพ./๒๘ (๑๒) อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๑ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๓ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๘ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ผู้ปริวรรต

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ผู้ตรวจ

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๗)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ปีดับไส้ = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีมะเส็ง สัปตศก ตามจุลศักราช
๒. ประสาร บุญประคอง : เดือน ๘ ของไทยภาคเหนือ = เดือน ๖ ของไทยภาคกลาง
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ออก = ขึ้น, ข้างขึ้น
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เต่าสี = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เม็ง = มอญ
๖. ประสาร บุญประคอง : วัน ๔ = วันพุธ
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ดิถี = วันตามจันทรคติ อย่างใช้ว่า ค่ำหนึ่ง, สองค่ำ
๘. ประสาร บุญประคอง : หยาดน้ำ = กรวดน้ำ
๙. ประสาร บุญประคอง : เม้ = เมีย
๑๐. ประสาร บุญประคอง : หื้อ = ให้
๑๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ชาวเจ้า = พระภิกษุ
๑๒. ประสาร บุญประคอง : สักขี = พยานผู้รู้เห็นด้วยตนเอง
๑๓. ประสาร บุญประคอง : ประหญา = ปัญญา
๑๔. ประสาร บุญประคอง : ธ = ท่าน
๑๕. ประสาร บุญประคอง : ชู่ตน = ทุกตน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170