จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกมหาเถรฯ สร้างพระพุทธรูป

จารึก

จารึกมหาเถรฯ สร้างพระพุทธรูป ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:15

ชื่อจารึก

จารึกมหาเถรฯ สร้างพระพุทธรูป

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกแผ่นทองจั๋งโก๋ พระพุทธรูปคอระฆัง พระธาตุหริภุญชัย ด้านทิศตะวันออก

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๘ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๕)

ผู้ปริวรรต

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๕)

ผู้ตรวจ

กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๕)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. เทิม มีเต็ม : ต่อไปไม่ปรากฏรูปอักษร
๒. เทิม มีเต็ม : จารจา (จ๋ารจ๋า) = กล่าว, พูด
๓. เทิม มีเต็ม : รูปอักษรที่ปรากฏในบรรทัดที่ ๗ อ่านจับใจความไม่ได้
๔. เทิม มีเต็ม : คำว่า “พาน” ในจารึกที่ปรากฏไม่ชัด เนียรพาน = นิพพาน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170