จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกกังสดาล

จารึก

จารึกกังสดาล ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:15

ชื่อจารึก

จารึกกังสดาล

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ. ๔๐, จารึกบนฆ้องวัดพระธาตุ จังหวัดลำพูน, จารึกบนฆ้องวัดพระธาตุ จังหวัดลำพูน

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๐๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๐ บรรทัด

ผู้อ่าน

ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๑)

ผู้ปริวรรต

ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๑)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๐๘)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : กังสดาล = ระฆังวงเดือน
๒. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : หน่วย = ลูก
๓. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : จ.ศ. ๑๒๒๒ = พ.ศ. ๒๔๐๓
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ปีกดสัน = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีวอก โทศก ตามจุลศักราช
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เดือน ๙ = เดือน ๙ ภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๗ ภาคกลาง
๖. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ออก = ปักษ์ข้างขึ้น หรือ ขึ้น
๗. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : เค้า = ประธาน หรือ หัวหน้า
๘. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ศรัทธา = ทายกทายิกา
๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : พระวัสสา = ปี

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170