จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดหนองหนาม

จารึก

จารึกวัดหนองหนาม ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:15

ชื่อจารึก

จารึกวัดหนองหนาม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ./23, พช. 37, 349, หลักที่ 68 ศิลาจารึกวัดหนองหนาม จังหวัดลำพูน,

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2032

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 38 บรรทัด แต่ละด้านมี 19 บรรทัด

ผู้อ่าน

ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. 2508)

ผู้ปริวรรต

ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. 2508)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2508)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ตราบต่อเท่า = ตราบเท่า
2. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : จาริด = จารีต แต่ในที่นี้น่าจะเป็น จารึก
3. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฉ่ำ ทองคำวรรณ อ่านเป็น “นย” แต่คณะทำงานฐานข้อมูลฯ ได้ทำการแก้ไขคำอ่านดังกล่าวให้สอดคล้องกับตัวเขียน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าอักษรตัวหลังเป็นตัว “อย” ชัดเจน คำนี้จึงน่าจะอ่านเป็น “นอย” และปริวรรตได้เป็น “น้อย”
4. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฉ่ำ ทองคำวรรณ อ่านเป็น “สย” แต่คณะทำงานฐานข้อมูลฯ ได้ทำการแก้ไขคำอ่านดังกล่าวให้สอดคล้องกับตัวเขียน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าอักษรตัวหลังเป็นตัว “อย” ชัดเจน คำนี้จึงน่าจะอ่านเป็น “สอย” ซึ่งสามารถปริวรรตได้เป็น “สอย” หรือ “สร้อย” นั่นเอง
5. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฉ่ำ ทองคำวรรณ อ่านเป็น “รย” แต่คณะทำงานฐานข้อมูลฯ ได้ทำการแก้ไขคำอ่านดังกล่าวให้สอดคล้องกับตัวเขียน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าอักษรตัวหลังเป็นตัว “อย” ชัดเจน คำนี้จึงน่าจะอ่านเป็น “รอย” และปริวรรตได้เป็น “ร้อย”
6. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ซู่คน = ทุกคน
7. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
8. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ฉ่ำ ทองคำวรรณ อ่านเป็น “ยู” แต่คณะทำงานฐานข้อมูลฯ ได้ทำการแก้ไขคำอ่านดังกล่าวให้สอดคล้องกับตัวเขียน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าอักษรตัวหน้าเป็นตัว “อย” ชัดเจน คำนี้จึงน่าจะอ่านเป็น “อยู” และปริวรรตได้เป็น “อยู่”
9. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : ชาวเจ้า = พระภิกษุ
10. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (2549) : พัทธสีมา = เขตที่พระสงฆ์กำหนดให้เป็นสถานที่ทำสังฆกรรม
11. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : กฎ = จดไว้เป็นหลักฐาน
12. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : หื้อ = ให้

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170