จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก)

จารึก

จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก) ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:15

ชื่อจารึก

จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก ลพ./๒๒ อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย, จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก), จารึกวัดวิสุทธาราม

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๔๘ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๓๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๖)

ผู้ปริวรรต

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๖)

ผู้ตรวจ

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๖)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง : เม้ = เมีย
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ญา = คุณ, ท่าน
๓. ประสาร บุญประคอง : หื้อ = ให้
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เอื้อย = ลูกสาวคนที่หนึ่ง, พี่สาวคนโต
๕. ประสาร บุญประคอง : ประหญา, ประหยา = ปัญญา
๖. ประสาร บุญประคอง : ไผร (ไผ) = ใคร
๗. ประสาร บุญประคอง : เมิง = เมือง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170