จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก)

จารึก

จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:15

ชื่อจารึก

จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก ลพ./๒๒ อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย, จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก), จารึกวัดวิสุทธาราม

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๔๘ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๓๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๖)

ผู้ปริวรรต

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๖)

ผู้ตรวจ

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๖)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง : ๘๖๘ (เป็นจุลศักราช) = พุทธศักราช ๒๐๔๙
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ปีรวายญี่, ปีระวายยี = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีขาล อัฐศก ตามจุลศักราช
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เดือนเจียง = เดือนอ้าย ภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๑๑ ภาคกลาง
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : วันรวงเปล้า, วันรวงเป้า = ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เม็ง = มอญ
๖. ประสาร บุญประคอง : สมณฤกษ์ = ดาวคนจำศีล หรือ ดาวคนหามหมู
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
๘. ประสาร บุญประคอง : หื้อ = ให้
๙. ประสาร บุญประคอง : เมิง = เมือง
๑๐. ประสาร บุญประคอง : ไพ = ไป
๑๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : กินเมิง, กินเมือง = ปกครองบ้านเมือง
๑๒. ประสาร บุญประคอง : ประหยา = ปัญญา
๑๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เจ้าพัน = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือนายร้อย
๑๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ปาก = หัวหน้าบังคับคนร้อยคน, ร้อย
๑๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : พันหนังสือ = ตำแหน่งข้าราชการสมัยโบราณ
๑๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ญา = คุณ, ท่าน
๑๗. ประสาร บุญประคอง : ไผร (ไผ) = ใคร
๑๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เฒ่าเมิง, เฒ่าเมือง = ชื่อตำแหน่ง
๑๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เถิง = ถึง
๒๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ฝูง = พวก, หมู่
๒๑. ประสาร บุญประคอง : ชู่คน = ทุกคน
๒๒. ประสาร บุญประคอง : เม้ = เมีย
๒๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เอื้อย = ลูกสาวคนที่หนึ่ง, พี่สาวคนโต

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170