จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป

จารึก

จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:15

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ./๒๑, พช. ๑๖, ๓๓๑, หลักที่ ๖๖ ศิลาจารึกดอยถ้ำพระ จังหวัดเชียงราย จ.ศ. ๘๔๖, ศิลาจารึก ลพ./๒๑ อักษรไทย ภาษาไทย

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๒๗

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๒ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๖ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ผู้ปริวรรต

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ผู้ตรวจ

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๗)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง : ไพ = ไป
๒. ประสาร บุญประคอง : เย้ หรือ เยี้ยะ = ทำ
๓. ประสาร บุญประคอง : ชอย = ช่วย
๔. ประสาร บุญประคอง : ทืน = เทอญ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170