จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป

จารึก

จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:15

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ./๒๑, พช. ๑๖, ๓๓๑, หลักที่ ๖๖ ศิลาจารึกดอยถ้ำพระ จังหวัดเชียงราย จ.ศ. ๘๔๖, ศิลาจารึก ลพ./๒๑ อักษรไทย ภาษาไทย

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๒๗

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๒ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๖ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ผู้ปริวรรต

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ผู้ตรวจ

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๗)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง : ๘๔๖ เป็นจุลศักราช = พุทธศักราช ๒๐๒๗
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ปีกาบสี = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีมะโรง ฉศก ตามจุลศักราช
๓. ประสาร บุญประคอง : เดือนเจียง = เดือนอ้าย ภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๑๑ ภาคกลาง
๔. ประสาร บุญประคอง : เพ็ง = เพ็ญ คือวันเพ็ญ
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เม็ง = มอญ
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ชื่อวันไทยแบบโบราณ รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ฤกษ์ = เวลาที่เป็นมงคล
๘. ประสาร บุญประคอง : โรหินี = เป็นชื่อฤกษ์ที่ ๔ ได้แก่ ดาวจมูกม้าหรือดาวคางหมู
๙. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : พ่อหญัวเจ้า = พ่ออยู่หัวเจ้า
๑๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เจ้าหมื่น = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือนายร้อย
๑๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : อ้าย = ลูกชายคนที่หนึ่ง, พี่ชายคนโต
๑๒. ประสาร บุญประคอง : เม้ = เมีย
๑๓. ประสาร บุญประคอง : เบ้ = เบี้ย
๑๔. ประสาร บุญประคอง : รอม = รวม

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170