จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว

จารึก

จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:15

ชื่อจารึก

จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกวัดพญาร่วง, ศิลาจารึก ลพ./๑๙ อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย, จารึกหัวแสนกัลยากินเมืองพยาว

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๘ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ผู้ปริวรรต

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ผู้ตรวจ

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๒๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง : ปาก = หัวหน้า
๒. ประสาร บุญประคอง : ญา = คุณ, ท่าน, ย่า
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : อ้าย = ลูกชายคนที่หนึ่ง, ลูกชายคนโต
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เจ้าหมื่น = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือตำแหน่งพันขึ้นไป
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เจ้าพัน = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือนายร้อย
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เจ้าไทย = เจ้านาย
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ตน = รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์, พระองค์
๘. ประสาร บุญประคอง : เคล้า, เค้า = ประธาน, หัวหน้า
๙. ประสาร บุญประคอง : มล้างเส้ = ทำลายเสีย
๑๐. ประสาร บุญประคอง : หื้อ = ให้
๑๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ปีระวายยี่, ระวายยี = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีขาล อัฐศก ตามจุลศักราช
๑๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เดือน ๓ = เดือน ๓ ภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๑ ภาคกลาง
๑๓. ประสาร บุญประคอง : แถม = เพิ่ม, เติม

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170