จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว

จารึก

จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:15

ชื่อจารึก

จารึกหัวแสนญาณกัลยากินเมืองพยาว

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกวัดพญาร่วง, ศิลาจารึก ลพ./๑๙ อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย, จารึกหัวแสนกัลยากินเมืองพยาว

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๘ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ผู้ปริวรรต

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ผู้ตรวจ

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๒๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง : ๘๖๔ เป็นจุลศักราช = พุทธศักราช ๒๐๔๕
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ปีเต่าเส็ด = ชื่อปีไทยแบบโบราณ ตรงกับปีจอ จัตวาศก ตามจุลศักราช
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เดือน ๙ = เดือน ๙ ภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๗ ภาคกลาง
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เม็ง = มอญ
๕. ประสาร บุญประคอง : อุตตรภัทรปท = เป็นชื่อฤกษ์ที่ ๒๖ ได้แก่ ดาวราชสีห์ตัวเมีย
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : กินเมิง, กินเมือง = ปกครองบ้านเมือง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170