จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานปราสาทโลหะ

จารึก

จารึกฐานปราสาทโลหะ ด้านที่ ๓

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:14

ชื่อจารึก

จารึกฐานปราสาทโลหะ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกปราสาทโลหะ, หลักที่ ๗๗ จารึกบนฐานปราสาทโลหะ, ชร. ๙ จารึกฐานปราสาทโลหะ พ.ศ. ๒๒๗๐

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๗๐

ภาษา

ไทย, บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๔ ด้าน มี ๑๗ บรรทัด ด้านที่ ๑ ถึงด้านที่ ๓ มีด้านละ ๔ บรรทัด ด้านที่ ๔ มี ๕ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๔๙๕), (พ.ศ. ๒๕๐๘)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้แปล

๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๔๙๕), (พ.ศ. ๒๕๐๘)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๓) สุวัฒน์ โกพลรัตน์, แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ตรวจ

๑) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๐๘)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พระโคตม” คือ พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พระอริยเมตไตรยเจ้า” / พระศรีอารย์ คือ พระอนาคตพุทธเจ้า ผู้ซึ่งจะลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า หลังจากที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันปรินิพพานไปแล้ว ๕,๐๐๐ ปี
๓. โครงการวิจัยการปริวรรตฯ : “เถิง” = ถึง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170