จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน

จารึก

จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:12

ชื่อจารึก

จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2343

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 6 บรรทัด คือ ด้านละ 3 บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2530)

ผู้แปล

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2530)

ผู้ตรวจ

กรมศิลปากร (พ.ศ. 2530)

เชิงอรรถอธิบาย

1. เทิม มีเต็ม : “ภายนอก” หมายถึง ประธานฝ่ายฆราวาส
2. เทิม มีเต็ม : “. รปโญ” คงจะเป็น “วรปัญโญ” ซึ่งหมายถึง เจ้าอัตถวรปัญโญ
3. เทิม มีเต็ม : “ราชบุตราบุตรี” หมายถึง พระโอรสและพระธิดา
4. เทิม มีเต็ม : “มหายุวราช” คงหมายถึงเจ้าสุมนเทวราช ผู้เป็นน้าเจ้าอัตถวรปัญโญ ซึ่งดำรงตำแหน่งอุปราชเมืองน่านในเวลานั้น
5. เทิม มีเต็ม : “ราชวงศาชูตน” หมายถึง พระราชวงศานุวงศ์ทุกพระองค์