จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน

จารึก

จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:12

ชื่อจารึก

จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2343

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 6 บรรทัด คือ ด้านละ 3 บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2530)

ผู้แปล

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2530)

ผู้ตรวจ

กรมศิลปากร (พ.ศ. 2530)

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “จุลศักราช 1162 ตัว” (พ.ศ. 2343) ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 2 ซึ่งขณะนั้นเจ้าอัตถวรปัญโญเป็นผู้ ครองเมืองน่าน (ระหว่าง พ.ศ. 2329-2353)
2. เทิม มีเต็ม : “ปีกดสัน” คือ ปีวอก โทศก
3. เทิม มีเต็ม : “เดือนเจียง” คือ เดือนอ้าย (เดือน 1)
4. เทิม มีเต็ม : “เม็ง” หมายถึง มอญ
5. เทิม มีเต็ม : “6” หมายถึงวันศุกร์ซึ่งเป็นวันลำดับที่ 6 ตามจันทรคติ
6. เทิม มีเต็ม : “จึงบรบวร” หมายถึง จึงสำเร็จบริบูรณ์
7. เทิม มีเต็ม : “ปฐมมูลศรัทธา” หมายถึง ผู้ที่ริเริ่มชักชวนให้ผู้อื่นร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมการกุศล
8. เทิม มีเต็ม : “ภายใน” หมายถึง ประธานฝ่ายสงฆ์
9. เทิม มีเต็ม : “หมายมี” หมายถึง เป็นต้นว่า
10. เทิม มีเต็ม : “ชู่ตน” หมายถึง ทุกคน