จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกซับจำปา 5

จารึก

จารึกซับจำปา 5 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13:31:11

ชื่อจารึก

จารึกซับจำปา 5

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 13-14

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 2 ด้าน ด้านที่ 1 มี 2 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 2 บรรทัด

ผู้อ่าน

เอมอร เชาวน์สวน (พ.ศ. 2551)

ผู้แปล

เอมอร เชาวน์สวน (พ.ศ. 2551)

ผู้ตรวจ

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. 2551)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170