จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม 1

จารึก

จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม 1 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:07:46

ชื่อจารึก

จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม 1

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึก ชม. 57

อักษรที่มีในจารึก

มอญโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 17

ภาษา

มอญ

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 2 บรรทัด

ผู้อ่าน

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. 2550)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2551)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : เครื่องหมายที่อยู่บนพยัญชนะ ‘ส’ นั้น เป็นเครื่องหมายบังคับให้เป็นพยัญชนะตัวสะกดตามแบบอักขรวิธีของภาษามอญ เครื่องหมายนี้ในอักขรวิธีของภาษาไทยไม่มีใช้ ดังนั้นในการถ่ายถอดคำจารึกเป็นอักษรไทยปัจจุบันจึงกำหนดใช้เครื่องหมายการันต์ แทนเครื่องหมายบังคับให้เป็นพยัญชนะตัวสะกดดังกล่าวแล้วข้างต้น เส้นจารึกถัดจากพยัญชนะ ‘ส์’ ไปคือเครื่องหมายจบประโยค หรือจบข้อความ และในบางครั้งนำไปใช้เป็นเครื่องหมายขึ้นต้นข้อความด้วย เครื่องหมายอย่างนี้มีใช้ทั่วไปในจารึกอักษรมอญโบราณ พุทธศตวรรษที่ 17

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170