จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดศรีสุพรรณ

จารึก

จารึกวัดศรีสุพรรณ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09:39:18

ชื่อจารึก

จารึกวัดศรีสุพรรณ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๒๕ จารึกวัดศรีสุพรรณ, ๑.๒.๑.๑ วัดศรีสุพรรณอาราม พ.ศ. ๒๐๕๒, ชม. ๒๕ จารึกวัดศรีสุพรรณ (พ.ศ. ๒๐๕๒)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๕๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ มี ๒๙ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๒ บรรทัด

ผู้อ่าน

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : อานา หมายถึง อาชญา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170