จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๒

จารึก

จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๒ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 13:49:48

ชื่อจารึก

จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๓๖ จารึกดวงเลข ประตูท่าแพ, ชม. ๓๖/๒ จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๒

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ มีตาราง ๓ ตาราง และข้อความจารึก ๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑ เรือนยันต์ และ ๑ วงดวงชาตา

ผู้อ่าน

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : จารึกไม่ตรงกับคาถามี ๓ ช่อง คือ ช่องที่ ๔ คาถาว่า “นา”, ช่องที่ ๒๐ คาถาว่า “จฺจา” และช่องที่ ๒๗ คาถาว่า “วี”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170