จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกบนแผ่นไม้วัดนาแดง

จารึก

จารึกบนแผ่นไม้วัดนาแดง ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10:51:56

ชื่อจารึก

จารึกบนแผ่นไม้วัดนาแดง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกบนแผ่นไม้ วัดนาแดง ๓ (นน. ๒๑๒๖) จ.ศ. ๑๓๐๒ (พ.ศ. ๒๔๘๓)

อักษรที่มีในจารึก

ไทย

ศักราช

พุทธศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

ยุทธพร นาคสุข (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

ยุทธพร นาคสุข (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ยุทธพร นาคสุข : จารึกที่เขียนด้วยอักษรธรรมล้านนาระบุว่าเป็นเดือน ๗ หมายถึงเดือน ๗ ล้านนา ส่วนข้อความที่เขียนด้วยอักษรไทยระบุว่าเดือน ๕ หมายถึงเดือน ๕ ภาคกลาง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170