จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกประตูสวนดอก ๓

จารึก

จารึกประตูสวนดอก ๓ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 14:07:53

ชื่อจารึก

จารึกประตูสวนดอก ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๓๗ จารึกดวงเลข ประตูสวนดอก, ชม. ๓๗/๓ จารึกประตูสวนดอก ๓

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน

ผู้อ่าน

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : ตัวเลขที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บทุกตัวเป็นนตัวเลขที่น่าจะถูกต้องตามตำรายันต์
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : ในยันต์ที่ ๒ ผลรวมตัวเลขแต่ละบรรทัด แต่ละสดมภ์ และแต่ละเส้นทแยงได้เท่ากับ ๓๔

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170