จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา ๒

จารึก

หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา ๒ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:59

ชื่อจารึก

หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษากรมการเมืองตะนาวศรี, เอกสารโบราณ อักษรและภาษาไทย สมัยอยุธยา แผ่นที่ ๑

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๒ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัติ (พ.ศ. ๒๔๘๒)
๒. คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๐)
๓. ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๒)

ผู้ปริวรรต

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๒)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๐) : “ออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา” เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ในกรมท่า
๒. คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๐) : “ดีลรามาศ” คือ เดนมาร์ค
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “กาปิดตันกราเบ็ศ” กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายว่า หมายถึง Captain Grappe (Roland Grappe) โดยสืบค้นมาจากจดหมายเหตุเดนมาร์ค เอกสารบางฉบับสะกดเป็น “กรเบศ” กัปตันคนดังกล่าวเป็นชาวฮอลันดา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170