จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๓

จารึก

จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๓

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกเลขที่ ข ๖๐ (๑๕), จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๓

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๔ บรรทัด ตามความยาวของแผ่นจารึก ๒ บรรทัด ตามความกว้าง ๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองคำ พื้นผิวมีภาพบุรูปพระพุทธรูปปรกโพธิ ประทับนั่งสมาธิราบปางมารวิชัยเหนือปัทมาสน์ เรียงลำดับขนาดเสมอกันแถวเดียวแบ่งออก ๒ ตอนๆ ละ ๓ องค์ หันหน้ากลับกัน ในตอนหนึ่งบุภาพพระพุทธรูปหันหน้าขึ้น ส่วนอีกตอนหนึ่งหันหน้าภาพลง

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่สุดด้านขวาซ้ายทำเป็นรูปโค้งมน

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๖.๑ ซม. ยาว ๒๙.๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “อย. ๔๑”
๒) กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำหนดเป็น “จารึกเลขที่ ข ๖๐ (๑๕)”
๓) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๓”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๐๐

สถานที่พบ

กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่กองโบราณคดี กรมศิลปากร

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๔ (กันยายน ๒๕๒๘) : ๔๓-๕๑.
๒) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๐๓-๑๐๕.

ประวัติ

จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ส่วนที่จัดไว้ในกลุ่มนี้มี ๓ แผ่น จารึกด้วยอักษรขอมอยุธยา ภาษาไทย ข้อความในจารึกบอกชื่อตัว และนามบรรดาศักดิ์ สันนิษฐานว่า คงจะเป็นชื่อและนามของผู้สร้างแผ่นทองคำถวายไว้กับพระพุทธศาสนา เพื่อบรรจุไว้ในกรุกลางองค์ปรางค์ประธาน วัดราชบูรณะนั้นเอง

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความในจารึกด้านที่ ๑ บอกนามผู้สร้างแผ่นทองคำนี้คือ ขุนศรีจูฬา ให้นามแก่บุคคลผู้หนึ่งคือ นายศรีกัณฐ ส่วนด้านที่ ๒ บอกนามบุคคลคือ ขุนศรีรัตปัทราช

ผู้สร้าง

ขุนศรีจูฬา

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดให้เป็น จารึกอักษรขอมอยุธยา อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๐

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา,” ศิลปากร ๒๙, ๔ (กันยายน ๒๕๒๘) : ๔๓-๕๑.
๒) ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๓,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๐๓-๑๐๕.

ภาพประกอบ

ภาพคัดจำลองอักษรจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170