จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๒

จารึก

จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกเลขที่ ข ๔๐ (๑๑), จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๒

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด ตามความยาวของแผ่นจารึก ๑ บรรทัด ตามความกว้างของแผ่นจารึก ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองคำ พื้นผิวมีภาพบุรูปพระพุทธรูปปรกโพธิ ประทับนั่งสมาธิราบปางมารวิชัย เรียงลำดับหันหน้าขึ้นบนผิวแผ่นทองคำด้านเดียว และมีขนาดเสมอกัน ๒ แถวๆ ละ ๗ องค์ หันพระเศียรออกริมขอบนอกของแผ่นทองคำ ทับเกษตรเรียงคู่ขนานกันอยู่กลางแผ่นทองคำ เว้นช่องว่างระหว่างพระพุทธรูปองค์ที่ ๑-๒ และระหว่างทับเกษตรของพระพุทธรูปองค์ที่ ๒-๕ เล็กน้อย บริเวณช่องว่างที่เว้นไว้นั้นมีอักษรจารึกปรากฏอยู่ตามความยาวและความกว้างของแผ่นทองคำด้านละ ๑ บรรทัด

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่สุดด้านขวาซ้ายทำเป็นรูปโค้งมน

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๖ ซม. ยาว ๒๖.๑ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “อย. ๔๐”
๒) กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำหนดเป็น “จารึกเลขที่ ข ๔๐ (๑๑)”
๓) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๒”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๐๐

สถานที่พบ

กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่กองโบราณคดี กรมศิลปากร

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๔ (กันยายน ๒๕๒๘) : ๔๓-๕๑.
๒) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๐๑-๑๐๒.

ประวัติ

จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์ วัดราชบูรณะ ส่วนที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ มี ๓ แผ่น จารึกด้วยอักษรขอมอยุธยา ภาษาไทย ข้อความในจารึกบอกชื่อตัว และนามบรรดาศักดิ์ สันนิษฐานว่า คงจะเป็นชื่อ และนามของผู้สร้างแผ่นทองคำถวายไว้กับพระพุทธศาสนา เพื่อบรรจุไว้ในกรุกลางองค์ปรางค์ประธาน วัดราชบูรณะนั้นเอง

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความในจารึกบอกนามผู้สร้างแผ่นทองคำนี้คือ ขุนไวทยาธิบดี ให้นามแก่บุคคลผู้หนึ่งคือ หมอมุก

ผู้สร้าง

ขุนไวทยาธิบดี

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดให้เป็นจารึกอักษรขอมอยุธยา อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๐

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา,” ศิลปากร ๒๙, ๔ (กันยายน ๒๕๒๘) : ๔๓-๕๑.
๒) ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๒,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๐๑-๑๐๒.

ภาพประกอบ

ภาพคัดจำลองอักษรจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170